O nas

Firma MSP Engineering Sp. z o.o. współpracuje z wiodącym producentem elementów wyposażenia obiektów mostowych - firmą Maurer SE z siedzibą w Monachium.

MSP Engineering Sp. z o.o. oferuje produkty firmy Maurer SE w zakresie:

  • urządzeń dylatacyjnych
  • łożysk mostowych
  • tłumików drgań

przejdź do:

Aprobaty i certyfikaty

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-0958/5

Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2016-02-3202/1

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 052 - UWB - 033

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 052 - UWB - 034