Produkty

Urządzenia dylatacyjne

Urządzenia dylatacyjne

Intensywne badania naukowe oraz rozwój połączone z doświadczeniem uzyskanym poprzez wbudowanie ponad 1.000.000 m dylatacji, uczyniło z firmy Maurer wiodącego na świecie producenta urządzeń dylatacyjnych na potrzeby budownictwa komunikacyjnego i lądowego.

Więcej »

Łożyska mostowe

Łożyska mostowe

Dostarczamy szeroki zakres łożysk mostowych dla obciążeń rzędu 100.000 kN i więcej. Surowe wymogi przepisów normowych, wymagają precyzji na etapie produkcji z pełną kontrolą jakości oraz nadzorem ze strony laboratoriów państwowych nad testowaniem i stosowanymi materiałami.

Więcej »

Tłumiki drgań

Tłumiki drgań

Przez dekady absorbery (tłumiki) drgań Maurera i urządzenia sejsmiczne były używane dla ochrony konstrukcji szczególnie narażonych na zniszczenia wywołane drganiami oraz obciążeniami wyjątkowymi. Ochrona przed szkodliwym działaniem drgań wywołanym np.: ruchem pieszych, wiatrem lub trzęsieniami i tąpnięciami ziemi, jest każdorazowo zależna od konstrukcji i musi być rozpoznana indywidualnie. Mamy tu do czynienia zarówno z energią rozproszoną, jak i z problemem odizolowania konstrukcji.

Więcej »