Tłumiki drgań

Przez dekady absorbery (tłumiki) drgań Maurera i urządzenia sejsmiczne były używane dla ochrony konstrukcji szczególnie narażonych na zniszczenia wywołane drganiami oraz obciążeniami wyjątkowymi. Ochrona przed szkodliwym działaniem drgań wywołanym np.: ruchem pieszych, wiatrem lub trzęsieniami i tąpnięciami ziemi, jest każdorazowo zależna od konstrukcji i musi być rozpoznana indywidualnie. Mamy tu do czynienia zarówno z energią rozproszoną, jak i z problemem odizolowania konstrukcji.

MASOWE TŁUMIKI DRGAŃ

Masowe tłumiki dragań
 • Urządzenia tłumiące MAURER MST

  Wiele obiektów budowlanych jest podatnych na drgania będące konsekwencją przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak duża smukłość, wspornikowy charakter itp. Przeważnie są to obiekty, gdzie występują niskie częstotliwości drgań własnych połączone z niskim ich tłumieniem. W celu optymalnego zredukowania powstałych drgań firma Maurer SE produkuje urządzenia tłumiące, zwane pasywnymi tłumikami drgań o handlowej nazwie Maurer MST, projektowane indywidualnie do danego obiektu.

  Urządzenia tłumiące są produkowane w trzech typach: Maurer MST-V, MST-H, MST-P i sa dopasowane pod względem charakterystyki i gabarytów o wielkościach maksymalnych do 15.000 kg.

HYDRAULICZNE TŁUMIKI DRGAŃ

Tłumiki hydrauliczne
 • Urządzenia tłumiące MAURER MHD

  Maurer MHD (Maurer Hydraulic Device) to klasyczny siłownik hydrauliczny, w którym siła reakcji jest uzyskiwana jako funkcja przepływu płynu, który przemieszcza się z jednej komory do drugiej. I właśnie ten mechanizm kontroli pozwala odróżnić MHD od innych urządzeń, ponieważ system ten pozwala utrzymywać siłę reakcji na prawie stałym poziomie oraz być niezależnym od przyłożonej z zewnątrz prędkości i temperatury. Tym sposobem maksymalizuje się zdolność do rozpraszania energii mechanicznej wprowadzanej do budowli przez tąpnięcia i trzęsienia ziemi, co gwarantuje zasadniczy stopień ochrony budowli. Tłumik hydrauliczny Maurer MHD firmy Maurer SE może być rozumiany jako urządzenie zdolne do radzenia sobie ze zmianami objętościowymi płynu hydraulicznego, które powstają za sprawą zmiany temperatury otoczenia, a przede wszystkim z tymi zmianami, które powstają w trakcie trzęsienia ziemi lub w trakcie wystąpienia innego obciążenia wyjątkowego. Tłumik MHD posiada zwartą kompaktową budowę, nie posiada zewnętrznych elementów wrażliwych na uszkodzenia i dewastację.

 • Urządzenia tłumiące MAURER MSTU/MSTL

  Tłumiki przekaźnikowe Maurer MSTU (MAURER Shock Transmission Units) są to urządzenia hydrauliczne, które w przypadku szybkich przemieszczeń względnych (0,01mm/s) występujących nagle na skutek tąpnięć gruntu, trzęsień ziemi, ruchu drogowego (hamowania), podmuchów wiatru, etc., stanowią sztywne połączenia pomiędzy elementami budowli. W trakcie ich eksploatacji, urządzenia te wytwarzają nieznaczną siłę reakcji wobec przemieszczeń wywołanych temperaturą, płynięciem i drganiami. W literaturze istnieją częstokroć alternatywne nazwy tych urządzeń np.: układ blokujący (LUD), sztywny element łącznikowy (RCD), zderzak itp., nie wszystkie te urządzenia reagują w ten sam sposób, ponieważ nie dysponują one ważną funkcją ograniczenia siły, którą charakteryzują się urządzenia Maurer MSTU. Urządzenie Maurer MSTU reaguje na przemieszczenia wywołane zmianami temperatury, płynięcia drgań konstrukcji, pewną siłą znamionową F, zależną od prędkości przemieszczenia, wywołując reakcję FT w urządzeniu. Ta gwałtowna reakcja jest wynikiem przepływu wewnątrz siłownika płynu hydralulicznego z jednej komory do drugiej. Urządzenia MAURER MSTU, na życzenie, są wyposażane w dodatkowe ograniczenie siły Maurer MSTL. W porównaniu z urządzeniami MSTU z teoretycznie nieograniczoną siłą blokującą, urządzenia z ograniczeniem siły MSTL, reagują dokładnie zdefiniowaną reakcją maksymalną.