Urządzenia dylatacyjne wielomodułowe

URZĄDZENIA WIELOMODUŁOWE O KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ MAURER DXXXX

Po wprowadzeniu zakazu stosowania dylatacji wielomodułowych typu 3W, Maurer SE opatentował i wdrożył do produkcji urządzenia dylatacyjne typu rusztowego.

W dylatacjach rusztowych każda beleczka pośrednia jezdni jest sztywno przyspawana do belki trawersowej, która przesuwa się po łożyskach elastomerowych wewnątrz skrzynki trawersowej.

Sprężyny sterujące/kontrolne, umieszczone równolegle między beleczkami trawersowymi, nadzorują przemieszczenie beleczek pośrednich, równocześnie układając równomierne ułożenie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy poszczególnymi profilami urządzenia dylatacyjnego.

Beleczki trawersowe są ustawione w kierunku przemieszczeń konstrukcji. Odchyłki przemieszczenia od ułożenia beleczek trawersowych realizowane są przez urządzenie tylko w ograniczonym stopniu. Produkt ten, jakim jest rusztowe urządzenie dylatacyjne, jest wysoce ekonomiczny, kiedy projektant porusza się w zakresie liczby beleczek pośrednich w granicach od 2 do 8 szt.

rusztowa-przekroj

URZĄDZENIA WIELOMODUŁOWE O KONSTRUKCJI RUSZTOWEJ MAURER XL

Skrępowanie ludności wywołane hałasem ulicznym jest dla projektantów dróg i mostów nieustannie wzrastającym problemem. W przypadku mostów, emisja hałasu nie jest tylko skierowana ponad jezdnię, ale również poniżej i w dodatku jest zintensyfikowana z powodu drgań i rezonansu konstrukcji mostu. Szczególnie dokuczliwe są emisje hałasu wywołane wpływem/uderzeniem, najczęściej pojawiającym się w nierównych rejonach jezdni i w rejonach dylatacji.

MAURER zdał sobie sprawę z wielkiej roli, jaką pełnią w redukowaniu hałasu dylatacje już ponad 10 lat temu. Kilka lat temu wdrożony został Unijny projekt badawczy, którego celem było znalezienie metody redukcji emisji hałasu. Pracom badawczym objęto różne typy urządzeń dylatacyjnych zamontowanych w krajach UE. Jednym z efektów tych prac jest rozwiązanie z zastosowaniem romboidalnych nakładek stalowych wraz z wykończeniem nawierzchni betonem polimerowym Maurer Betoflex, redukujące emisje hałasu do poziomu 2,5 dB o handlowej nazwie Maurer XL.

rusztowa-przekroj

URZĄDZENIA WIELOMODUŁOWE Z RUCHOMĄ TRAWERSĄ MAURER DS XXXX / GO

W przypadku gdy duże oraz złożone przemieszczenia występują na krawędzi dylatowanych płyt pomostowych, ze względów ekonomicznych lub możliwości geometrycznych kształtowania zakotwień, stosuje się urządzenia dylatacyjne Maurer z ruchomymi (akomodacyjnymi) beleczkami trawersowymi.

Urządzenia dylatacyjne Maurer z ruchomą trawersą, są w stanie kompensować przemieszczenia oraz obroty krawędzi przęseł, jak również ich odkształcenia prostopadle do osi obiektu. Rozróżnia się tu dwa rodzaje urządzeń dylatacyjnych w zależności od ustawienia belek trawersowych tj. Maurer STP (równoległe) oraz Maurer STW (ustawienie w kształcie litery W).

Urządzenia STW i STP znajdują zastosowanie na obiektach zlokalizowanych na szkodach górniczych, w gruntach słabonośnych, obiektach smukłych, obiektach w łukach poziomych i pionowych, czy też na obiektach o szerokich płytach pomostów, gdzie projektant uwzględnia odkształcenia termiczne prostopadłe do ich osi podłużnych. Dodatkowo, dylatacje Maurer typu DS mogą być wyposażone w nakładki romboidalne tłumiące hałas Maurer STW GO / Maurer STP GO do poziomu 2,5 dB.

ruchoma-trawersa-przekroj