Urządzenia dylatacyjne

Intensywne badania naukowe oraz rozwój połączone z doświadczeniem uzyskanym poprzez wbudowanie ponad 1.000.000 m dylatacji, uczyniło z firmy Maurer wiodącego na świecie producenta urządzeń dylatacyjnych na potrzeby budownictwa komunikacyjnego i lądowego.

Produkty Maurer z przesuwami do 2000 mm i więcej są instalowane w największych na świecie obiektach mostowych.

Urządzenia dylatacyjne opcjonalnie mogą być wyposażane w następujące dodatki:

  • nakładki redukujące hałas (GO)
  • poddylatacyjne elementy redukujące hałas (GU)
  • elementy odwadniające wkładkę neoprenową
  • zintegrowane wpusty odwadniające

Wpust Wpust

Firma Maurer SE oferuje również dylatacje z hybrydowymi profilami stalowymi, zarówno krawędziowymi, jak i środkowymi. Profile hybrydowe wykonane są w górnej części (główka + część zaciskowa) ze stali nierdzewnej, a ich dolna część wykonana jest ze stali zwykłej. Dzięki temu urządzenia dylatacyjne hybrydowe są odporne na korozję w znacznie większym stopniu, niż dylatacje z profilami stalowymi ze stali czarnej, zabezpieczonymi antykorozyjnie tradycyjnymi metodami.